GEDICHT VAN DE DAG

CARL JUTZ, 1838-1916, eendenfamilie in het voorjaar


GEDICHT VAN DE DAG


Hieronder treft u dagelijks een gedicht of wat daarmee verband houdt.
De gedichten worden gezongen, voorgelezen of uitgebeeld.
Als afwisseling zult u iets aantreffen wat tegen de literatuur aanleunt:
een interview, een sprookje, een romanfragment, een in memoriam, een cabaretliedje enz.

Twitter #GedichtvdDag

--------------
JANUARI


Winterlandschap door Pieter Breughel de jongere (1564-1638)
PRIJS DE HEER MIJN ZIEL PSALM 104---01-01-2013

MOEDER door KAREL JONCKHEERE---02-01-2013

ZWERVERSLIEFDE door A. ROLAND HOLST---03-01-2013

BALLADE VAN DE 13 GEZELLEN door HUBERT van HERREWEGHE---04-01-2013

MARIKEN VAN NIEUMEGEN De openingsscŔne---05-01-2013

Van FOCQUENBROCH In memoriam---06-01-2013

BALLADE VAN DE DINGEN DIE NIET OVERGAAN door J.W.F. WERUMEUS BUNING---07-01-2013

Oinou hena stalagmon door LEOPOLD---08-01-2013

HELPT NU USELF SO HELPT U GODT uit GEUZENLIEDBOEK (1576?)---09-01-2013

BREERO door HENDRIK MARSMAN---10-01-2013

DE WANDELAAR door MARTINUS NIJHOFF---11-01-2013

HIER LIGT POOT, HIJ IS DOOD over H.K.POOT---12-01-2013

MOEDER door JOHAN DAISNE---13-01-2013

EYLAES, IC ARM ALLENDICH WIJF uit ANTWERPS LIEDTBOECK---14-01-2013

SPROOKJE door M.VASALIS---15-01-2013

JACOB ISRA╦L DE HAAN documentaire---16-01-2013

HET HEBREEUWSE LIED door JACOB ISRA╦L DE HAAN---17-01-2013

WIJDING AAN MIJN VADER door KAREL van de WOESTIJNE---18-01-2013

DE PLOEGER door ADRIAAN ROLAND HOLST---19-01-2013

BOERE-CHARLESTON door PAUL van OSTAIJEN---20-01-2013

BEZETTE STAD door PAUL van OSTAIJEN---21-01-2013

JE HART door BERTUS AAFJES---22-01-2013

BALLADE VAN DE KROONGETUIGE door JAAP ZIJLSTRA---23-01-2013

DE BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---24-01-2013

HET KIND DAT WIJ WAREN door E.DU PERRON---25-01-2013

HET OUDE HUIS door MARTINUS NIJHOFF---26-01-2013

IK SCHRIJF JE NEER door HUGO CLAUS---27-01-2013

BEATRIJS over de MARIALEGENDE---28-01-2013

BELLE VAN ZUYLEN In memoriam---29-01-2013
BELLE VAN ZUYLEN Over haar huis---29-01-2013
BELLE VAN ZUYLEN Over haar leven---29-01-2013

DIE ERSTE NAG door ELISABETH EYBERS---30-01-2013

HET WILHELMUS MARNIX van St.ALDEGONDE---31-01-2013FEBRUARI


Februari is sprokkelmaand.

De naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen.
De naam is afgeleid van het woord sporkelen dat springen betekent.
Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt.

Op de miniatuur zit men al van het zonnetje te genieten.


NIEUWE BALLADE OP EEN OUDE ROMANCE door KAREL JONCKHEERE---01-02-2013

uit NOOIT MEER SLAPEN door W.F.HERMANS---02-02-2013

W.F. HERMANS interview---03-02-2013

uit TUSSEN DE GRIJZE LIJNEN door COLA DEBROT---04-02-2013

J.H. LEOPOLD In memoriam---05-02-2013

uit DE DRIE LIEFDES VAN TANTE BERTHA door BELCAMPO---06-02-2013

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---07-02-2013

IK DIE BIJ DE STERREN SLIEP door HENDRIK MARSMAN---08-02-2013

KOUD door REMCO CAMPERT---09-02-2013

DE GROENTEMAN EN DE TURK door van KOOTEN en de BIE---10-02-2013

KWATRIJNEN door JACOB ISRA╦LS de HAAN--11-02-2013

SOMEWHERE door E. du PERRON---12-02-2013

uit 'T IS AL VROUWENWERK door ANNA BIJNS---13-02-2013

DIEN AVOND EN DIE ROOZE door GUIDO GEZELLE---14-02-2013

VOORJAAR door M.VASALIS---15-02-2013

HOOFT, BREDERO, VONDEL Kleine bloemlezing---16-02-2013

uit TANTES door CYRIEL BUYSSE---17-02-2013

CYRIEL BUYSSE filmpje---17-02-2013

uit PAULS ONTWAKEN door FREDERIK VAN EEDEN---18-02-2013

uit LOF DER ZOTHEID door ERASMUS---19-02-2013

PARADISE REGAINED door H. MARSMAN---20-02-2013

DE NAAM VAN DE MOEDER door PAUL GELLINGS---21-02-2013

SASSENPOORT door LENZE BOUWERS---22-02-2013

MARSMAN, SLAUERHOFF, GIJSEN, ENGELMAN, VAN DUINKERKEN Kleine bloemlezing---23-02-2013

KERELSLIED uit HET GRUUTHUSE HANDSCHRIFT---24-02-2013

O, 'T RUISCHEN VAN HET RANKE RIET door GUIDO GEZELLE---25-02-2013

begin DE STILLE KRACHT LOUIS COUPERUS---26-02-2013

uit DE KOPEREN TUIN door SIMON VESTDIJK---27-02-2013

SIMON VESTDIJK filmpje over Lahringen---27-02-2013

TOEN IK NOG door HANS LODEIZEN---28-02-2013MAARTMaart is lentemaand

Kennelijk begint het voorjaar al te kriebelen!


VOORJAAR door JACQUES SCHREURS---01-03-2013

DICHTERS BEZINNING door ANTON van DUINKERKEN---02-03-2013

SLAAPGEBED door JOHAN DAISNE---03-03-2013

STADSGEDICHT door JOKE van LEEUWEN---04-03-2013

ZUSTER door VICTOR DROOMKONING---05-03-2013

ER IS EEN MOOIE RODE DRAAD GEBROKEN door LUCEBERT---06-03-2013

TEXTIELSTAD door WILLEM WILMINK---07-03-2013

WONINGLOZE door J. J. SLAUERHOFF---08-03-2013

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---09-03-2013

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---10-03-2013

MELOPEE door PAUL van OSTAIJEN---11-03-2013

BERICHT AAN DE REIZIGERS door JAN VAN NIJLEN---12-03-2013

HET LIED DER 18 DODEN door JAN CAMPERT---13-03-2013

uit BINT door F. BORDEWIJK---14-03-2013

KWATRIJNEN JACOB ISRA╦L de HAAN---15-03-2013

uit de CAMERA OBSCURA door NICOLAAS BEETS---16-03-2013

E.J. POTGIETER In memoriam---17-03-2013

HENDRIK CONSCIENCE In memoriam---18-03-2013

IN ZEE door HUGO CLAUS---19-03-2013

WEST-VLAANDEREN door HUGO CLAUS---20-03-2013

KNAR DE GAKKER door MARTEN TOONDER---21-03-2013

WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN door KAREL van de WOESTIJNE---22-03-2013

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---23-03-2013

HET ZOETSTE VAN MINNEN door HADEWIJCH---24-03-2013

uit MIJN BETER IK (over Simon Carmiggelt) door RENATE RUBINSTEIN---25-03-2013

uit IK MAG NIET MOPPEREN door SIMON CARMIGGELT---26-03-2013

door MARTINUS NIJHOFF en PAUL VAN OSTAIJEN HET UUR U (fragment), ENKELE VERZEN---27-03-2013

'T GELUK DAT IK ZOEK door ACHILLES MUSSCHE---28-03-2013

levensoverzicht van MULTATULI---29-03-2013

uit MAX HAVELAAR door MULTATULI---30-03-2013

MULTATULI filmpje---30-03-2013

ZWERVERSLIEFDE door ADRIAAN ROLAND HOLST---31-03-2013APRILApril is grasmaand..

Het schilderij is van Willem Maris (1844-1910)


MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---01-04-2013

JACOB van LENNEP In memoriam---02-04-2013

PASSAGE door GERRIT ACHTERBERG---03-04-2013

WOORDENVRIENDEN door MIEKE VAN ZUNDERT---04-04-2013

HET KIND door INGRID JONKER (vert. GERRIT KOMRIJ)---05-04-2013

DIE KIND WAT DOODGESKIET IS door INGRID JONKER---05-04-2013

HY DROEGH ONSE SMERTEN door JACOBUS REVIUS---06-04-2013

ALS DE ZIELE LUISTERT door GUIDO GEZELLE---07-04-2013

REIZIGER DOET GOLGOTHA door GERRIT ACHTERBERG--08-04-2013

TUSSENUUR door IDA GERHARDT---09-04-2013

BIJ HET DOODSBED VAN EEN KIND door WILLEM ELSSCHOT---10-04-2013

OVER DE GRENZEN VAN MIJN WEZEN door HENRIETTE ROLAND HOLST---11-04-2013

REINAERT door WILLEM DIE MADOK MAAKTE---12-04-2013

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---13-04-2013

DE MOEDER door HUGO CLAUS---14-04-2013

AVONDLIEDEKE door ALICE NAHON---15-04-2013

GROOTOUDERS OP REIS door WILLEM WILMINK---16-04-2013

FUGUETTE door MARTINUS NIJHOFF---17-04-2013

HET PORTRET door J.C. BLOEM---18-04-2013

MOEDERKEN door GUIDO GEZELLE---19-04-2013

WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN door KAREL van de WOESTIJNE---20-04-2013

DENKEND AAN HOLLAND door H. MARSMAN---21-04-2013

EEN MORGEN ALS ALTIJD door HUGO CLAUS---22-04-2013

JONG LANDSCHAP door PAUL van OSTAIJEN---23-04-2013

DE PRINS WEERGEKEERD door ADRIAAN ROLAND HOLST---24-04-2013

VOOR MEKAAR door HERMAN de CONINCK---25-04-2013

AVOND door WILLEM KLOOS---26-04-2013

TWEE MENSCHEN door ADRIAAN ROLAND HOLST---27-04-2013

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---28-04-2013

IN NEDERLAND door JAN JACOB SLAUERHOFF---29-04-2013

DEZE LENTE door RUTGER KOPLAND---30-04-2013MEIMei is bloeimaand.

Het schilderij is van Guiseppe Cascario (1863-1945)


GEUSENVESPER door JOOST van den VONDEL---01-05-2013

OOGRIJM door IVO DE WIJS---02-05-2013

MERCK TOCH HOE STERCK door VALERIUS---03-05-2013

TOT DE DODEN door ED HOORNIK---04-05-2010

HET CARILLON door IDA GERHARDT---05-05-2013

ZOOALS DAAR GINDS door WILLEM KLOOS---06-05-2013

CONVERSATIE MET MIJN BLOEMEN door PAUL SNOEK---07-05-2013

JESPERS door GASTON BURSSENS---08-05-2013

IK BEN GESTORVEN ZONDER HET TE WETEN door ANNA BLAMAN---09-05-2013

GEDICHT VOOR MARC door HERWIG HENSEN---10-05-2013

ALS IK NU GA door HANS LODEIZEN---11-05-2013

JUSTUS VAN EFFEN In memoriam---12-05-2013

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---13-05-2013

ZEGEN DEZE AVOND, GOD door KAREL van de WOESTIJNE--14-05-2013

DE WITTE WATERLELIE door FREDERIK VAN EEDEN---15-05-2013

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---16-05-2013

DE LAATSTE DROOM door JAN van NIJLEN---17-05-2013

DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART door ACHILLES MUSSCHE---18-05-2013

GEOLOGIE door PAUL van OSTAIJEN---19-05-2013

OP DE DOOD VAN STERRE door CONSTANTIJN HUYGENS---20-05-2013

CONSTANTIJN HUYGENS In memoriam---21-05-2013

H.TOLLENS In memoriam---22-05-2013

uit HERSTTIJ DER MIDDELEEUWEN door JOHAN HUIZINGA---23-05-2013

DE WOLFF EN DEKEN In memoriam---24-05-2013

uit VERZAMELD WERK door MENNO TER BRAAK---25-05-2013

PSALM 4 door CLEMENS NON PAPA---26-05-2013

EEN VRUCHT DIE VALT door KAREL van de WOESTIJNE---27-05-2013

HET GEBED VAN EEN ONWETENDE door MULTATULI---28-05-2013

TOEN DE NACHT WAS WEGGELOPEN door HANS LODEIZEN---29-05-2013

IN MEMORIAM door JAN SLAUERHOFF---30-05-2013

uit GEDICHTEN door MAURICE GILLIAMS---31-05-2013JUNIJuni is zomermaand

Heerlijk voor moeder en dochter.

Het schilderij is van Jules-FredÚric Ballavoine (19de eeuw)


SOUS LES PONTS DE PARIS door PAUL van OSTAIJEN---01-06-2013

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---02-06-2013

DE GESPEELKENS uit ANTWERPS LIEDTBOECK---03-06-2013

EENS door ADRIAAN ROLAND HOLST---04-06-2013

LOUIS PAUL BOON In memoriam---05-06-2013

VLAANDREN, O WELIG HUIS door KAREL van de WOESTIJNE---06-06-2013

LODEWIJK VAN DEYSSEL In memoriam---07-06-2013

DE LAATSTE LIEFDE VAN MIJN MOEDER door DIMITRI VERHULST---08-06-2013

NIEUWS VAN NERGENS door ANNA ENQUIST---09-06-2013

J.C. BLOEM In memoriam---10-06-2013

GEDICHT VOOR MEZELF door PAUL SNOEK---11-06-2013

ALBERT HELMAN In memoriam---12-06-2013

OM MIJN OUD WOONHUIS door J.H.LEOPOLD---13-06-2013

ZO MEEN IK DAT OOK JIJ BENT door JAN HANLO---14-06-2013

M. VASALIS In memoriam---15-06-2013

O KERSTNACHT SCHOONER DAN DE DAGEN door JOOST van de VONDEL---16-06-2013

THEUN DE VRIES In memoriam---17-06-2013

HET WITTE HUIS door MARCEL COOLE---18-06-2013

JAN van der NOOT In memoriam---19-06-2013

GROTER DAN ONS HART door HUUB OOSTERHUIS---20-06-2013

O ALS IK DOOD ZAL DOOD ZAL ZIJN door J.H.LEOPOLD---21-06-2013

J. ISRA╦L DE HAAN In memoriam---22-06-2013

BOMEN IN SEPTEMBER door ANTON van DUINKERKEN---23-06-2013

C. BUSKEN HUET In memoriam---24-06-2013

MARIA DERMO█T In memoriam---25-06-2013

DE BULT SPREEKT door WILLEM ELSSCHOT---26-06-2013

JESPERS door GASTON BURSSENS---27-06-2013

J. SLAUERHOFF In memoriam---28-06-2013

PO╦ZIE IS EEN DAAD en STEDEN BIJ AVOND door REMCO CAMPERT---29-06-2013

HET UUR U deel 1 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2013
HET UUR U deel 2 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2013
HET UUR U deel 3 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2013
HET UUR U deel 4 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2013JULIJuli wordt hooimaand genoemd.

De dames weten van aanpakken.

Het schilderij is van Julien DuprÚ (1851-1910)


AAN HET GRENSLAND door RUTGER KOPLAND---01-07-2013

BRIEF door WILLEM ELSSCHOT---02-07-2013

HERMAN HEIJERMANS In memoriam---03-07-2013

uit JULIA RHIJNVIS FEITH---04-07-2013

VAN DEN VOS REYNAERDE fragmenten---05-07-2013

IK DRAAI EEN KLEINE REVOLUTIE AF door LUCEBERT---06-07-2013

IK WAS AMERIKA door GUSTAAF PEEK---07-07-2013

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE door JACQUELINE van der WAALS---08-07-2013

HADEWIJCH, SUSTER BERTKEN, DE ROOVERE, DE HARDUWIJN Kleine bloemlezing---09-07-2013

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---10-07-2013

GRENZEN AAN DE VRIJHEID door IAN BURUMA---11-07-2013

Dit nuwe jaer es ons onstaen door HADEWIJCH---12-07-2013

JANTJE ZAG EENS PRUIMEN HANGEN door HI╦RONYMUS van ALPHEN---13-07-2013

CUPIO DISSOLVI CONSTANTIJN HUYGENS---14-07-2013

WILLEM JAN OTTEN interview---15-07-2013

HET NIEUWE LICHT door KEES FENS---16-07-2013

O LAND VAN MEST EN MISTP.A. de G╔NESTET---17-07-2013

LOS CAMPOS ELISIOS door HENDRIK MARSMAN---18-07-2013

WILLEM ELSSCHOT In memoriam---19-07-2013

SPIJT door WILLEM ELSSCHOT---20-07-2013

OP DE OVERTOOM door REMCO CAMPERT---21-07-2013

HET SOUPER door MARTINUS NIJHOFF---22-06-2013

IN MEMORIAM PATRIS door IDA GERHARDT---23-07-2013

NESCIO In memoriam---24-07-2013

LAMENTO door REMCO CAMPERT---25-07-2013

HET HEBREEUWSCHE LIED door JACOB ISRA╦L de HAAN---26-07-2013

uit DE MODDEREN MAN door KAREL van de WOESTIJNE---27-07-2013

HERMAN GORTER In memoriam---28-07-2013

INTERIEUR door JEAN PIERRE RAWIE---29-07-2013

DE TRAP door ED HOORNIK---30-07-2013

J.C. BLOEM interview---31-07-2013AUGUSTUSAugustus is vanouds de oogstmaand.

En oogsten in de hete zon valt zwaar.

AlmÚ Perret (1847-1927) schilderde dit tafereel.


ZIET GE door CHRIS YPERMAN---01-08-2013

HUGO DE GROOT In memoriam---02-08-2013

EEN OUDT LIEDEKEN door VICTOR DE LA MONTAGNE---03-08-2013

JOOST van den VONDEL In memoriam---04-08-2013

FERNANDO DE NORONHA door JAN JACOB SLAUERHOFF---05-08-2013

LUCEBERT film door JOHAN VAN DER KEUKEN---06-08-2013

WINTER TE SCHILDE door MAURICE GILLIAMS---07-08-2013

D.V. COORNHERT In memoriam---08-08-2013

SOETE AMOUREUSHEYT door ANTONIS DE ROOVERE---09-08-2013

STIJN STREUVELS In memoriam---10-08-2013

HET KABINET VAN DE FAMILIE STAAL door YOLANDA ENTIUS---11-08-2013

ACHTERBERG, VASALIS, HOORNIK, DECORTE Kleine bloemlezing---12-08-2013

BOMMEN door PAUL RODENKO---13-08-2013

WILT DOCH MIT MATEN DRINCKEN door CAROLUS SOULIAERT---14-08-2013

WANNEER IK NU... door G.K. VAN HET REVE---15-08-2013

MARCELLUS EMANTS In memoriam---16-08-2013

HARRY MULISCH interview door ADRIAAN VAN DIS---17-08-2013

TOREN VAN BABEL door HENDRIK MARSMAN---18-08-2013

LOUTERINGSBERG door MARCEL MÍRING---19-08-2013

ZINGT VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG door WILLEM BARNARD---20-08-2013

Variant op DOMWEG GELUKKIG IN DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---21-08-2013

KRONKELS door SIMON CARMIGGELT---22-08-2013

GEBED VAN OUWE JOE door ZACK GILBERT---23-08-2013

VERTROOSTINGHE VAN GEERAERDT VOSSIUS door JOOST vd VONDEL---24-08-2013

SUSKE EN WISKE door PAUL GEERTS---25-08-2013

VOORZANG door KAREL van de WOESTIJNE---26-08-2013

ZO TEDERE SCHADE door J.W.F. WERUMEUS BUNING---27-08-2013

AANKOMST IN HET DUIN door KAREL JONCKHEERE---28-08-2013

IK BEN MET U ALLEEN door KAREL van de WOESTIJNE---29-08-2013

HER ADELWIN door Anoniem---30-08-2013

VAN NIJLEN, BLOEM, ROLAND HOLST, BUNING Kleine bloemlezing---31-08-2013SEPTEMBERSeptember wordt herfstmaand genoemd

Er moet nog stevig geschoffeld worden.

Het schilderij is van Paul Ascan DemmÚ.


H.MARSMAN In memoriam---01-09-2013

NACHT door REMCO CAMPERT---02-09-2013

JAN WOLKERS In memoriam---03-09-2013

DE ZEE door HENDRIK MARSMAN---04-09-2013

GEDICHT VOOR EEN ZEER HOOFD door LUCEBERT---05-09-2013

ALS IK MORGEN DOOD GA door HANS ANDREUS---06-09-2013

ANNE FRANK In memoriam---07-09-2013

IK HEB MIJ MET MOEITE ALLEEN GEMAAKT door HANS LODEIZEN---08-09-2013

De zelfmoordenaar door Piet Paaltjens---09-09-2013

HIJ DROEGH ONSE SMERTEN door JACOB REVIUS---10-09-2013

MARTEN TOONDER In memoriam---11-09-2013

WEER GAAT HET VEGE LICHT DER ASTERS BLOEIEN door KAREL van de WOESTIJNE---12-09-2013

TOEKOMSTBEELD door KEES WINKLER---13-09-2013

GERARD WALSCHAP In memoriam---14-09-2013

CAP FERRAT door PIETER GEERT BUCKINX---15-09-2013

HET GROTE ZWIJGEN door ERIC MENKVELD---16-09-2013

TERUG door GUIDO GEZELLE---17-09-2013

TOT HET END door WIES MOENS---18-09-2013

MAALTIJD door RUTGER KOPLAND---19-09-2013

KAREL ENDE ELEGAST In memoriam---20-09-2013

DE HERFST BLAAST OP DEN HOORN door FELIX TIMMERMANS---21-09-2013

P.C. HOOFT In memoriam---22-09-2013

EEN NEDERLANDER IN DE WILDERNIS door LUC PANHUYSEN---23-09-2013

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---24-09-2013

WILLEM KLOOS In memoriam---25-09-2013

STILLEVEN door JAN van NIJLEN---26-09-2013

KAREL vh REVE In memoriam---27-09-2013

DE GRIJSAARD EN DE JONGELING door HENDRIK MARSMAN---28-09-2013

GERARD REVE In memoriam---29-09-2013

HELLA HAASSE door NELLEKE NOORDEVLIET---30-09-2013OKTOBEROktober is de wijnmaand

Moeder plukt de druiven.

Het doek is gemaakt door Jan Zoetelief Tromp.


GERRIT ACHTERBERG in memoriam---01-10-2013

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN door NICOLAAS BEETS---02-10-2013

DE GESTORVENE door IDA GERHARDT---03-10-2013

WERKSTER door GERRIT ACHTERBERG---04-10-2013

GENEALOGIE door JOS de HAES---05-10-2013

BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---06-10-2013

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---07-10-2013

THEO THIJSSEN In memoriam---08-10-2013

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---09-10-2013

J.J. CREMER In memoriam---10-10-2013

TUIN DORDRECHTS MUSEUM door JAN EIJKELBOOM---11-10-2013

IEDEREEN IS MUZIKAAL door HENKJAN KONING---12-10-2013

PAARDEN door PIERRE KEMP---13-10-2013

OMHULD VAN NEV'LEN door HENRI╦TTE ROLAND HOLST---14-10-2013

uit EVA door CARRY van BRUGGEN---15-10-2013

FREKIE door WILLEM WILMINK---16-10-2013

ANNA ROEMERS VISSCHER In memoriam---17-10-2013

SIMON VESTDIJK interview door NOL GREGOOR---18-10-2013

uit MYSTIEK LICHAAM door FRANS KELLENDONK---19-10-2013

VERLAINE STERFT door JAN CAMPERT---20-10-2013

A. ROLAND HOLST In memoriam---21-10-2013

GERRIT ACHTERBERG interview---22-10-2013

LITERAIRE ONTMOETINGEN door HANS GOMPERTS---23-10-2013

HENRIC VAN VELDEKE In memoriam---24-10-2013

BIDDEN MET RUUSBROEC door LIEVE UYTTENHOVE---25-10-2013

uit OP DE KEPER BESCHOUWD door GODFRIED BOMANS---26-10-2013

FANFARECORPS door VASALIS---27-10-2013

P.A. DE G╔NESTET In memoriam---28-10-2013

OUD-LERAAR DUITS door van KOOTEN en de BIE---29-10-2013

JACQUES PERK In memoriam---30-10-2013

PSALM door RUTGER KOPLAND---31-10-2013NOVEMBERNovember draagt de naam slachtmaand.

Felice Boselli (1650-1732) schilderde het slachthuis.


DE VROUW DIE ZEGT DAT ZE MIJN MOEDER IS door JUDITH UYTERLINDE---01-11-2013

MELOPEE door PAUL VAN OSTAIJEN---02-11-2013

WONINGLOZE door J.J. SLAUERHOFF---03-11-2013

uit GOD, EEN LIEFDESVERHAAL door JAN van RUUSBROEC---04-11-2013

HOE ZEERE VALLEN ZE AF door GUIDO GEZELLE---05-11-2013

TIJD door M.VASALIS---06-11-2013

HET HUWELIJK door WILLEM ELSSCHOT---07-11-2013

DE ZEE door PAUL van VLIET---08-11-2013

SCHRIJVENDERWIJS door WILLEM BARNARD---09-11-2013

A. den DOOLAARD interview door Boudewijn Buch---10-11-2013

DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS door HUUB OOSTERHUIS en TOM LÍWENTAL---11-11-2013

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---12-11-2013

UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN door JOOST van den VONDEL---13-11-2013

NOVEMBER door J.C. BLOEM---14-11-2013

GEESTIGH LIEDT door G.A. BREDERO---15-11-2013

LUCEBERT in memoriam---16-11-2013

DE KONING DIE NIET DOOD WILDE door GODFRIED BOMANS---17-11-2013

SPREKEN MET VADER door ANTON van WILDERODE---18-11-2013

SIBERI╦ door BART MOEYAERT---19-11-2013

VOETBAL door RENSE BEEREPOOT---20-11-2013

WIJ MOETEN GODE ZINGEN door WILLEM BARNARD (overleden op 21 nov.2010)---21-11-2013

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---22-11-2013

JACOB van MAERLANT in memoriam---23-11-2013

SPINOZA Op 24-11-1632 geboren---24-11-2013

SPINOZA IN HUIS door youssoufk---24-11-2013

KLEINE REVOLUTIE LUCEBERT---25-11-2013

ADIEU door JAN ENGELMAN---26-11-2013

DE VOGELS door MARTINUS NIJHOFF---27-11-2013

BEN ALI LIBI door WILLEM WILMINK---28-11-2013

DINSKA BRONSKA door KAREL van den OEVER---29-11-2013

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---30-11-2013DECEMBERDecember is wintermaand.

Zie, de maan schijnt door de bomen.


PIERROT door MARTINUS NIJHOFF---01-12-2013

MARTEN TOONDER Interview deel I---02-12-2013
MARTEN TOONDER Interview deel II---02-12-2013

uit MAJOOR FRANS door A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT---03-12-2013

SINTERKLAASRIJM door IVO DE WIJS---04-12-2013

SINTNIEKLAAS deel 1 door TOON HERMANS---05-12-2013

SINTNIEKLAAS deel 2 door TOON HERMANS---05-12-2013

VOORBIJ door ADAMA VAN SCHELTEMA---06-12-2013

KLEIN STATION IN OORLOGSTIJD door JAN VAN NIJLEN---07-12-2013

JOTIE 'T HOOFT overzicht---08-12-2013

EN WAT DAN? door JOTIE 'T HOOFT---08-12-2013

PSALM VOOR NIEUWE GELOVIGEN door LUCEBERT---09-12-2013

VOOR EEN DAG VAN MORGEN door HANS ANDREUS---10-12-2013

EGO FLOS door GUIDO GEZELLE---11-12-2013

IK WEET NIET WAAR IK STERVEN ZAL door MULTATULI---12-12-2013

DE TUINMAN EN DE DOOD door P.N. van EYCK---13-12-2013

WAT IS PO╦ZIE door RUTGER KOPLAND---14-12-2013

A. DEN DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel 1---15-12-2013

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel II---15-12-2013

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel III---15-12.2013

BERCEUSE NR 2 door PAUL VAN OSTAIJEN---16-12-2013

KOUDE REGEN door LEO VROMAN---17-12-2013

uit MIJN BETER IK door RENATE RUBINSTEIN---18-12-2013

DE WOLKEN door MARTINUS NIJHOFF---19-12-2013

GENESIS door IDA GERHARDT---20-12-2013

EUTHANASIE MET HAAR BEDREVEN door VAN KOOTEN EN DE BIE---21-12-2013

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN 14de eeuw---22-12-2013

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN versie 2---22-12-2013

UIT VUUR EN IJZER door HUUB OOSTERHUIS---23-12-2013

O KERSTNACHT SCHONER DAN DE DAGEN door JOOST van den VONDEL---24-12-2013

KERSTLIED (1859) door FRANăOIS AUGUSTE GEVAERT---25-12-2013

DE MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---26-12-2013

IMMORTELLE C door PIET PAALTJENS---27-12-2013

DE STEM VAN EEN CELLO door RUTGER KOPLAND---28-12-2013

RUDY KOUSBROEK overzicht---29-12-2013

DE SOLDAAT VAN 20 JAAR door CEES NOOTEBOOM---30-12-2013

PSALM 23 door IDA GERHARDT---31-12-2013