GEDICHT VAN DE DAG

CARL JUTZ, 1838-1916, eendenfamilie in het voorjaar


GEDICHT VAN DE DAG


Hieronder treft u dagelijks een gedicht of wat daarmee verband houdt.
De gedichten worden gezongen, voorgelezen of uitgebeeld.
Als afwisseling zult u iets aantreffen wat tegen de literatuur aanleunt:
een interview, een sprookje, een romanfragment, een in memoriam, een cabaretliedje enz.JANUARI


Winterlandschap door Pieter Breughel de jongere (1564-1638)
PRIJS DE HEER MIJN ZIEL PSALM 104---01-01-2018

MOEDER door KAREL JONCKHEERE---02-01-2018

ZWERVERSLIEFDE door A. ROLAND HOLST---03-01-2018

BALLADE VAN DE 13 GEZELLEN door HUBERT van HERREWEGHE---04-01-2018

MARIKEN VAN NIEUMEGEN De openingsscŔne---05-01-2018

Van FOCQUENBROCH In memoriam---06-01-2018

BALLADE VAN DE DINGEN DIE NIET OVERGAAN door J.W.F. WERUMEUS BUNING---07-01-2018

Oinou hena stalagmon door LEOPOLD---08-01-2018

HELPT NU USELF SO HELPT U GODT uit GEUZENLIEDBOEK (1576?)---09-01-2018

BREERO door HENDRIK MARSMAN---10-01-2018

DE WANDELAAR door MARTINUS NIJHOFF---11-01-2018

HIER LIGT POOT, HIJ IS DOOD over H.K.POOT---12-01-2018

MOEDER door JOHAN DAISNE---13-01-2018

EYLAES, IC ARM ALLENDICH WIJF uit ANTWERPS LIEDTBOECK---14-01-2018

SPROOKJE door M.VASALIS---15-01-2018

JACOB ISRA╦L DE HAAN documentaire---16-01-2018

HET HEBREEUWSE LIED door JACOB ISRA╦L DE HAAN---17-01-2018

WIJDING AAN MIJN VADER door KAREL van de WOESTIJNE---18-01-2018

DE PLOEGER door ADRIAAN ROLAND HOLST---19-01-2018

BOERE-CHARLESTON door PAUL van OSTAIJEN---20-01-2018

BEZETTE STAD door PAUL van OSTAIJEN---21-01-2018

JE HART door BERTUS AAFJES---22-01-2018

BALLADE VAN DE KROONGETUIGE door JAAP ZIJLSTRA---23-01-2018

DE BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---24-01-2018

HET KIND DAT WIJ WAREN door E.DU PERRON---25-01-2018

HET OUDE HUIS door MARTINUS NIJHOFF---26-01-2018

IK SCHRIJF JE NEER door HUGO CLAUS---27-01-2018

BEATRIJS over de MARIALEGENDE---28-01-2018

BELLE VAN ZUYLEN In memoriam---29-01-2018
BELLE VAN ZUYLEN Over haar huis---29-01-2018
BELLE VAN ZUYLEN Over haar leven---29-01-2018

DIE ERSTE NAG door ELISABETH EYBERS---30-01-2018

HET WILHELMUS MARNIX van St.ALDEGONDE---31-01-2018FEBRUARI


Februari is sprokkelmaand.

De naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen.
De naam is afgeleid van het woord sporkelen dat springen betekent.
Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt.

Op de miniatuur zit men al van het zonnetje te genieten.


NIEUWE BALLADE OP EEN OUDE ROMANCE door KAREL JONCKHEERE---01-02-2018

uit NOOIT MEER SLAPEN door W.F.HERMANS---02-02-2018

W.F. HERMANS interview---03-02-2018

uit TUSSEN DE GRIJZE LIJNEN door COLA DEBROT---04-02-2018

J.H. LEOPOLD In memoriam---05-02-2018

uit DE DRIE LIEFDES VAN TANTE BERTHA door BELCAMPO---06-02-2018

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---07-02-2018

IK DIE BIJ DE STERREN SLIEP door HENDRIK MARSMAN---08-02-2018

KOUD door REMCO CAMPERT---09-02-2018

DE GROENTEMAN EN DE TURK door van KOOTEN en de BIE---10-02-2018

KWATRIJNEN door JACOB ISRA╦LS de HAAN--11-02-2018

SOMEWHERE door E. du PERRON---12-02-2018

uit 'T IS AL VROUWENWERK door ANNA BIJNS---13-02-2018

DIEN AVOND EN DIE ROOZE door GUIDO GEZELLE---14-02-2018

VOORJAAR door M.VASALIS---15-02-2018

HOOFT, BREDERO, VONDEL Kleine bloemlezing---16-02-2018

uit TANTES door CYRIEL BUYSSE---17-02-2018

CYRIEL BUYSSE filmpje---17-02-2018

uit PAULS ONTWAKEN door FREDERIK VAN EEDEN---18-02-2018

uit LOF DER ZOTHEID door ERASMUS---19-02-2018

PARADISE REGAINED door H. MARSMAN---20-02-2018

DE NAAM VAN DE MOEDER door PAUL GELLINGS---21-02-2018

SASSENPOORT door LENZE BOUWERS---22-02-2018

MARSMAN, SLAUERHOFF, GIJSEN, ENGELMAN, VAN DUINKERKEN Kleine bloemlezing---23-02-2018

KERELSLIED uit HET GRUUTHUSE HANDSCHRIFT---24-02-2018

O, 'T RUISCHEN VAN HET RANKE RIET door GUIDO GEZELLE---25-02-2018

begin DE STILLE KRACHT LOUIS COUPERUS---26-02-2018

uit DE KOPEREN TUIN door SIMON VESTDIJK---27-02-2018

SIMON VESTDIJK filmpje over Lahringen---27-02-2018

TOEN IK NOG door HANS LODEIZEN---28-02-2018MAARTMaart is lentemaand

Kennelijk begint het voorjaar al te kriebelen!


VOORJAAR door JACQUES SCHREURS---01-03-2018

DICHTERS BEZINNING door ANTON van DUINKERKEN---02-03-2018

SLAAPGEBED door JOHAN DAISNE---03-03-2018

STADSGEDICHT door JOKE van LEEUWEN---04-03-2018

ZUSTER door VICTOR DROOMKONING---05-03-2018

ER IS EEN MOOIE RODE DRAAD GEBROKEN door LUCEBERT---06-03-2018

TEXTIELSTAD door WILLEM WILMINK---07-03-2018

WONINGLOZE door J. J. SLAUERHOFF---08-03-2018

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---09-03-2018

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---10-03-2018

MELOPEE door PAUL van OSTAIJEN---11-03-2018

BERICHT AAN DE REIZIGERS door JAN VAN NIJLEN---12-03-2018

HET LIED DER 18 DODEN door JAN CAMPERT---13-03-2018

uit BINT door F. BORDEWIJK---14-03-2018

KWATRIJNEN JACOB ISRA╦L de HAAN---15-03-2018

uit de CAMERA OBSCURA door NICOLAAS BEETS---16-03-2018

E.J. POTGIETER In memoriam---17-03-2018

HENDRIK CONSCIENCE In memoriam---18-03-2018

IN ZEE door HUGO CLAUS---19-03-2018

WEST-VLAANDEREN door HUGO CLAUS---20-03-2018

KNAR DE GAKKER door MARTEN TOONDER---21-03-2018

WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN door KAREL van de WOESTIJNE---22-03-2018

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---23-03-2018

HET ZOETSTE VAN MINNEN door HADEWIJCH---24-03-2018

uit MIJN BETER IK (over Simon Carmiggelt) door RENATE RUBINSTEIN---25-03-2018

uit IK MAG NIET MOPPEREN door SIMON CARMIGGELT---26-03-2018

door MARTINUS NIJHOFF en PAUL VAN OSTAIJEN HET UUR U (fragment), ENKELE VERZEN---27-03-2018

'T GELUK DAT IK ZOEK door ACHILLES MUSSCHE---28-03-2018

levensoverzicht van MULTATULI---29-03-2018

uit MAX HAVELAAR door MULTATULI---30-03-2018

MULTATULI filmpje---30-03-2018

ZWERVERSLIEFDE door ADRIAAN ROLAND HOLST---31-03-2018APRILApril is grasmaand..

Het schilderij is van Willem Maris (1844-1910)


MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---01-04-2018

JACOB van LENNEP In memoriam---02-04-2018

PASSAGE door GERRIT ACHTERBERG---03-04-2018

WOORDENVRIENDEN door MIEKE VAN ZUNDERT---04-04-2018

HET KIND door INGRID JONKER (vert. GERRIT KOMRIJ)---05-04-2018

DIE KIND WAT DOODGESKIET IS door INGRID JONKER---05-04-2018

HY DROEGH ONSE SMERTEN door JACOBUS REVIUS---06-04-2018

ALS DE ZIELE LUISTERT door GUIDO GEZELLE---07-04-2018

REIZIGER DOET GOLGOTHA door GERRIT ACHTERBERG--08-04-2018

TUSSENUUR door IDA GERHARDT---09-04-2018

BIJ HET DOODSBED VAN EEN KIND door WILLEM ELSSCHOT---10-04-2018

OVER DE GRENZEN VAN MIJN WEZEN door HENRIETTE ROLAND HOLST---11-04-2018

REINAERT door WILLEM DIE MADOK MAAKTE---12-04-2018

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---13-04-2018

DE MOEDER door HUGO CLAUS---14-04-2018

AVONDLIEDEKE door ALICE NAHON---15-04-2018

GROOTOUDERS OP REIS door WILLEM WILMINK---16-04-2018

FUGUETTE door MARTINUS NIJHOFF---17-04-2018

HET PORTRET door J.C. BLOEM---18-04-2018

MOEDERKEN door GUIDO GEZELLE---19-04-2018

WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN door KAREL van de WOESTIJNE---20-04-2018

DENKEND AAN HOLLAND door H. MARSMAN---21-04-2018

EEN MORGEN ALS ALTIJD door HUGO CLAUS---22-04-2018

JONG LANDSCHAP door PAUL van OSTAIJEN---23-04-2018

DE PRINS WEERGEKEERD door ADRIAAN ROLAND HOLST---24-04-2018

VOOR MEKAAR door HERMAN de CONINCK---25-04-2018

AVOND door WILLEM KLOOS---26-04-2018

TWEE MENSCHEN door ADRIAAN ROLAND HOLST---27-04-2018

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---28-04-2018

IN NEDERLAND door JAN JACOB SLAUERHOFF---29-04-2018

DEZE LENTE door RUTGER KOPLAND---30-04-2018MEIMei is bloeimaand.

Het schilderij is van Guiseppe Cascario (1863-1945)


GEUSENVESPER door JOOST van den VONDEL---01-05-2018

OOGRIJM door IVO DE WIJS---02-05-2018

MERCK TOCH HOE STERCK door VALERIUS---03-05-2018

TOT DE DODEN door ED HOORNIK---04-05-2010

HET CARILLON door IDA GERHARDT---05-05-2018

ZOOALS DAAR GINDS door WILLEM KLOOS---06-05-2018

CONVERSATIE MET MIJN BLOEMEN door PAUL SNOEK---07-05-2018

JESPERS door GASTON BURSSENS---08-05-2018

IK BEN GESTORVEN ZONDER HET TE WETEN door ANNA BLAMAN---09-05-2018

GEDICHT VOOR MARC door HERWIG HENSEN---10-05-2018

ALS IK NU GA door HANS LODEIZEN---11-05-2018

JUSTUS VAN EFFEN In memoriam---12-05-2018

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---13-05-2018

ZEGEN DEZE AVOND, GOD door KAREL van de WOESTIJNE--14-05-2018

DE WITTE WATERLELIE door FREDERIK VAN EEDEN---15-05-2018

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---16-05-2018

DE LAATSTE DROOM door JAN van NIJLEN---17-05-2018

DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART door ACHILLES MUSSCHE---18-05-2018

GEOLOGIE door PAUL van OSTAIJEN---19-05-2018

OP DE DOOD VAN STERRE door CONSTANTIJN HUYGENS---20-05-2018

CONSTANTIJN HUYGENS In memoriam---21-05-2018

H.TOLLENS In memoriam---22-05-2018

uit HERSTTIJ DER MIDDELEEUWEN door JOHAN HUIZINGA---23-05-2018

DE WOLFF EN DEKEN In memoriam---24-05-2018

uit VERZAMELD WERK door MENNO TER BRAAK---25-05-2018

PSALM 4 door CLEMENS NON PAPA---26-05-2018

EEN VRUCHT DIE VALT door KAREL van de WOESTIJNE---27-05-2018

HET GEBED VAN EEN ONWETENDE door MULTATULI---28-05-2018

TOEN DE NACHT WAS WEGGELOPEN door HANS LODEIZEN---29-05-2018

IN MEMORIAM door JAN SLAUERHOFF---30-05-2018

uit GEDICHTEN door MAURICE GILLIAMS---31-05-2018JUNIJuni is zomermaand

Heerlijk voor moeder en dochter.

Het schilderij is van Jules-FredÚric Ballavoine (19de eeuw)


SOUS LES PONTS DE PARIS door PAUL van OSTAIJEN---01-06-2018

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---02-06-2018

DE GESPEELKENS uit ANTWERPS LIEDTBOECK---03-06-2018

EENS door ADRIAAN ROLAND HOLST---04-06-2018

LOUIS PAUL BOON In memoriam---05-06-2018

VLAANDREN, O WELIG HUIS door KAREL van de WOESTIJNE---06-06-2018

LODEWIJK VAN DEYSSEL In memoriam---07-06-2018

DE LAATSTE LIEFDE VAN MIJN MOEDER door DIMITRI VERHULST---08-06-2018

NIEUWS VAN NERGENS door ANNA ENQUIST---09-06-2018

J.C. BLOEM In memoriam---10-06-2018

GEDICHT VOOR MEZELF door PAUL SNOEK---11-06-2018

ALBERT HELMAN In memoriam---12-06-2018

OM MIJN OUD WOONHUIS door J.H.LEOPOLD---13-06-2018

ZO MEEN IK DAT OOK JIJ BENT door JAN HANLO---14-06-2018

M. VASALIS In memoriam---15-06-2018

O KERSTNACHT SCHOONER DAN DE DAGEN door JOOST van de VONDEL---16-06-2018

THEUN DE VRIES In memoriam---17-06-2018

HET WITTE HUIS door MARCEL COOLE---18-06-2018

JAN van der NOOT In memoriam---19-06-2018

GROTER DAN ONS HART door HUUB OOSTERHUIS---20-06-2018

O ALS IK DOOD ZAL DOOD ZAL ZIJN door J.H.LEOPOLD---21-06-2018

J. ISRA╦L DE HAAN In memoriam---22-06-2018

BOMEN IN SEPTEMBER door ANTON van DUINKERKEN---23-06-2018

C. BUSKEN HUET In memoriam---24-06-2018

MARIA DERMO█T In memoriam---25-06-2018

DE BULT SPREEKT door WILLEM ELSSCHOT---26-06-2018

JESPERS door GASTON BURSSENS---27-06-2018

J. SLAUERHOFF In memoriam---28-06-2018

PO╦ZIE IS EEN DAAD en STEDEN BIJ AVOND door REMCO CAMPERT---29-06-2018

HET UUR U deel 1 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2018
HET UUR U deel 2 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2018
HET UUR U deel 3 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2018
HET UUR U deel 4 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2018JULIJuli wordt hooimaand genoemd.

De dames weten van aanpakken.

Het schilderij is van Julien DuprÚ (1851-1910)


AAN HET GRENSLAND door RUTGER KOPLAND---01-07-2018

BRIEF door WILLEM ELSSCHOT---02-07-2018

HERMAN HEIJERMANS In memoriam---03-07-2018

uit JULIA RHIJNVIS FEITH---04-07-2018

VAN DEN VOS REYNAERDE fragmenten---05-07-2018

IK DRAAI EEN KLEINE REVOLUTIE AF door LUCEBERT---06-07-2018

IK WAS AMERIKA door GUSTAAF PEEK---07-07-2018

WAT DE TOEKOMST BRENGEN MOGE door JACQUELINE van der WAALS---08-07-2018

HADEWIJCH, SUSTER BERTKEN, DE ROOVERE, DE HARDUWIJN Kleine bloemlezing---09-07-2018

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---10-07-2018

GRENZEN AAN DE VRIJHEID door IAN BURUMA---11-07-2018

Dit nuwe jaer es ons onstaen door HADEWIJCH---12-07-2018

JANTJE ZAG EENS PRUIMEN HANGEN door HI╦RONYMUS van ALPHEN---13-07-2018

CUPIO DISSOLVI CONSTANTIJN HUYGENS---14-07-2018

WILLEM JAN OTTEN interview---15-07-2018

WEERZIEN door IDA GERHARDT---16-07-2018

O LAND VAN MEST EN MISTP.A. de G╔NESTET---17-07-2018

LOS CAMPOS ELISIOS door HENDRIK MARSMAN---18-07-2018

WILLEM ELSSCHOT In memoriam---19-07-2018

SPIJT door WILLEM ELSSCHOT---20-07-2018

OP DE OVERTOOM door REMCO CAMPERT---21-07-2018

HET SOUPER door MARTINUS NIJHOFF---22-06-2018

IN MEMORIAM PATRIS door IDA GERHARDT---23-07-2018

NESCIO In memoriam---24-07-2018

LAMENTO door REMCO CAMPERT---25-07-2018

HET HEBREEUWSCHE LIED door JACOB ISRA╦L de HAAN---26-07-2018

uit DE MODDEREN MAN door KAREL van de WOESTIJNE---27-07-2018

HERMAN GORTER In memoriam---28-07-2018

INTERIEUR door JEAN PIERRE RAWIE---29-07-2018

DE TRAP door ED HOORNIK---30-07-2018

J.C. BLOEM interview---31-07-2018AUGUSTUSAugustus is vanouds de oogstmaand.

En oogsten in de hete zon valt zwaar.

AlmÚ Perret (1847-1927) schilderde dit tafereel.


ZIET GE door CHRIS YPERMAN---01-08-2018

HUGO DE GROOT In memoriam---02-08-2018

EEN OUDT LIEDEKEN door VICTOR DE LA MONTAGNE---03-08-2018

JOOST van den VONDEL In memoriam---04-08-2018

FERNANDO DE NORONHA door JAN JACOB SLAUERHOFF---05-08-2018

LUCEBERT film door JOHAN VAN DER KEUKEN---06-08-2018

WINTER TE SCHILDE door MAURICE GILLIAMS---07-08-2018

D.V. COORNHERT In memoriam---08-08-2018

SOETE AMOUREUSHEYT door ANTONIS DE ROOVERE---09-08-2018

STIJN STREUVELS In memoriam---10-08-2018

HET KABINET VAN DE FAMILIE STAAL door YOLANDA ENTIUS---11-08-2018

ACHTERBERG, VASALIS, HOORNIK, DECORTE Kleine bloemlezing---12-08-2018

BOMMEN door PAUL RODENKO---13-08-2018

WILT DOCH MIT MATEN DRINCKEN door CAROLUS SOULIAERT---14-08-2018

WANNEER IK NU... door G.K. VAN HET REVE---15-08-2018

MARCELLUS EMANTS In memoriam---16-08-2018

HARRY MULISCH interview door ADRIAAN VAN DIS---17-08-2018

TOREN VAN BABEL door HENDRIK MARSMAN---18-08-2018

LOUTERINGSBERG door MARCEL MÍRING---19-08-2018

ZINGT VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG door WILLEM BARNARD---20-08-2018

Variant op DOMWEG GELUKKIG IN DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---21-08-2018

KRONKELS door SIMON CARMIGGELT---22-08-2018

GEBED VAN OUWE JOE door ZACK GILBERT---23-08-2018

VERTROOSTINGHE VAN GEERAERDT VOSSIUS door JOOST vd VONDEL---24-08-2018

SUSKE EN WISKE door PAUL GEERTS---25-08-2018

VOORZANG door KAREL van de WOESTIJNE---26-08-2018

ZO TEDERE SCHADE door J.W.F. WERUMEUS BUNING---27-08-2018

AANKOMST IN HET DUIN door KAREL JONCKHEERE---28-08-2018

IK BEN MET U ALLEEN door KAREL van de WOESTIJNE---29-08-2018

HER ADELWIN door Anoniem---30-08-2018

VAN NIJLEN, BLOEM, ROLAND HOLST, BUNING Kleine bloemlezing---31-08-2018SEPTEMBERSeptember wordt herfstmaand genoemd

Er moet nog stevig geschoffeld worden.

Het schilderij is van Paul Ascan DemmÚ.


H.MARSMAN In memoriam---01-09-2018

NACHT door REMCO CAMPERT---02-09-2018

JAN WOLKERS In memoriam---03-09-2018

DE ZEE door HENDRIK MARSMAN---04-09-2018

GEDICHT VOOR EEN ZEER HOOFD door LUCEBERT---05-09-2018

ALS IK MORGEN DOOD GA door HANS ANDREUS---06-09-2018

ANNE FRANK In memoriam---07-09-2018

IK HEB MIJ MET MOEITE ALLEEN GEMAAKT door HANS LODEIZEN---08-09-2018

De zelfmoordenaar door Piet Paaltjens---09-09-2018

HIJ DROEGH ONSE SMERTEN door JACOB REVIUS---10-09-2018

MARTEN TOONDER In memoriam---11-09-2018

WEER GAAT HET VEGE LICHT DER ASTERS BLOEIEN door KAREL van de WOESTIJNE---12-09-2018

TOEKOMSTBEELD door KEES WINKLER---13-09-2018

GERARD WALSCHAP In memoriam---14-09-2018

CAP FERRAT door PIETER GEERT BUCKINX---15-09-2018

HET GROTE ZWIJGEN door ERIC MENKVELD---16-09-2018

TERUG door GUIDO GEZELLE---17-09-2018

TOT HET END door WIES MOENS---18-09-2018

MAALTIJD door RUTGER KOPLAND---19-09-2018

KAREL ENDE ELEGAST In memoriam---20-09-2018

DE HERFST BLAAST OP DEN HOORN door FELIX TIMMERMANS---21-09-2018

P.C. HOOFT In memoriam---22-09-2018

EEN NEDERLANDER IN DE WILDERNIS door LUC PANHUYSEN---23-09-2018

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---24-09-2018

WILLEM KLOOS In memoriam---25-09-2018

STILLEVEN door JAN van NIJLEN---26-09-2018

KAREL vh REVE In memoriam---27-09-2018

DE GRIJSAARD EN DE JONGELING door HENDRIK MARSMAN---28-09-2018

GERARD REVE In memoriam---29-09-2018

HELLA HAASSE door NELLEKE NOORDEVLIET---30-09-2018OKTOBEROktober is de wijnmaand

Moeder plukt de druiven.

Het doek is gemaakt door Jan Zoetelief Tromp.


GERRIT ACHTERBERG in memoriam---01-10-2018

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN door NICOLAAS BEETS---02-10-2018

DE GESTORVENE door IDA GERHARDT---03-10-2018

WERKSTER door GERRIT ACHTERBERG---04-10-2018

GENEALOGIE door JOS de HAES---05-10-2018

BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---06-10-2018

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---07-10-2018

THEO THIJSSEN In memoriam---08-10-2018

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---09-10-2018

J.J. CREMER In memoriam---10-10-2018

TUIN DORDRECHTS MUSEUM door JAN EIJKELBOOM---11-10-2018

IEDEREEN IS MUZIKAAL door HENKJAN KONING---12-10-2018

PAARDEN door PIERRE KEMP---13-10-2018

OMHULD VAN NEV'LEN door HENRI╦TTE ROLAND HOLST---14-10-2018

uit EVA door CARRY van BRUGGEN---15-10-2018

FREKIE door WILLEM WILMINK---16-10-2018

ANNA ROEMERS VISSCHER In memoriam---17-10-2018

SIMON VESTDIJK interview door NOL GREGOOR---18-10-2018

uit MYSTIEK LICHAAM door FRANS KELLENDONK---19-10-2018

VERLAINE STERFT door JAN CAMPERT---20-10-2018

A. ROLAND HOLST In memoriam---21-10-2018

GERRIT ACHTERBERG interview---22-10-2018

LITERAIRE ONTMOETINGEN door HANS GOMPERTS---23-10-2018

HENRIC VAN VELDEKE In memoriam---24-10-2018

BIDDEN MET RUUSBROEC door LIEVE UYTTENHOVE---25-10-2018

uit OP DE KEPER BESCHOUWD door GODFRIED BOMANS---26-10-2018

FANFARECORPS door VASALIS---27-10-2018

P.A. DE G╔NESTET In memoriam---28-10-2018

OUD-LERAAR DUITS door van KOOTEN en de BIE---29-10-2018

JACQUES PERK In memoriam---30-10-2018

PSALM door RUTGER KOPLAND---31-10-2018NOVEMBERNovember draagt de naam slachtmaand.

Felice Boselli (1650-1732) schilderde het slachthuis.


DE VROUW DIE ZEGT DAT ZE MIJN MOEDER IS door JUDITH UYTERLINDE---01-11-2018

MELOPEE door PAUL VAN OSTAIJEN---02-11-2018

WONINGLOZE door J.J. SLAUERHOFF---03-11-2018

uit GOD, EEN LIEFDESVERHAAL door JAN van RUUSBROEC---04-11-2018

HOE ZEERE VALLEN ZE AF door GUIDO GEZELLE---05-11-2018

TIJD door M.VASALIS---06-11-2018

HET HUWELIJK door WILLEM ELSSCHOT---07-11-2018

DE ZEE door PAUL van VLIET---08-11-2018

SCHRIJVENDERWIJS door WILLEM BARNARD---09-11-2018

A. den DOOLAARD interview door Boudewijn Buch---10-11-2018

DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS door HUUB OOSTERHUIS en TOM LÍWENTAL---11-11-2018

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---12-11-2018

UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN door JOOST van den VONDEL---13-11-2018

NOVEMBER door J.C. BLOEM---14-11-2018

GEESTIGH LIEDT door G.A. BREDERO---15-11-2018

LUCEBERT in memoriam---16-11-2018

DE KONING DIE NIET DOOD WILDE door GODFRIED BOMANS---17-11-2018

SPREKEN MET VADER door ANTON van WILDERODE---18-11-2018

SIBERI╦ door BART MOEYAERT---19-11-2018

VOETBAL door RENSE BEEREPOOT---20-11-2018

WIJ MOETEN GODE ZINGEN door WILLEM BARNARD (overleden op 21 nov.2010)---21-11-2018

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---22-11-2018

JACOB van MAERLANT in memoriam---23-11-2018

SPINOZA Op 24-11-1632 geboren---24-11-2018

SPINOZA IN HUIS door youssoufk---24-11-2018

KLEINE REVOLUTIE LUCEBERT---25-11-2018

ADIEU door JAN ENGELMAN---26-11-2018

DE VOGELS door MARTINUS NIJHOFF---27-11-2018

BEN ALI LIBI door WILLEM WILMINK---28-11-2018

DINSKA BRONSKA door KAREL van den OEVER---29-11-2018

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---30-11-2018DECEMBERDecember is wintermaand.

Zie, de maan schijnt door de bomen.


PIERROT door MARTINUS NIJHOFF---01-12-2018

MARTEN TOONDER Interview deel I---02-12-2018
MARTEN TOONDER Interview deel II---02-12-2018

uit MAJOOR FRANS door A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT---03-12-2018

SINTNIEKLAAS deel 1 door TOON HERMANS---04-12-2018

SINTNIEKLAAS deel 2 door TOON HERMANS---05-12-2018

VOORBIJ door ADAMA VAN SCHELTEMA---06-12-2018

KLEIN STATION IN OORLOGSTIJD door JAN VAN NIJLEN---07-12-2018

JOTIE 'T HOOFT overzicht---08-12-2018

EN WAT DAN? door JOTIE 'T HOOFT---08-12-2018

PSALM VOOR NIEUWE GELOVIGEN door LUCEBERT---09-12-2018

VOOR EEN DAG VAN MORGEN door HANS ANDREUS---10-12-2018

EGO FLOS door GUIDO GEZELLE---11-12-2018

IK WEET NIET WAAR IK STERVEN ZAL door MULTATULI---12-12-2018

DE TUINMAN EN DE DOOD door P.N. van EYCK---13-12-2018

WAT IS PO╦ZIE door RUTGER KOPLAND---14-12-2018

A. DEN DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel 1---15-12-2018

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel II---15-12-2018

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel III---15-12.2018

BERCEUSE NR 2 door PAUL VAN OSTAIJEN---16-12-2018

KOUDE REGEN door LEO VROMAN---17-12-2018

uit MIJN BETER IK door RENATE RUBINSTEIN---18-12-2018

DE WOLKEN door MARTINUS NIJHOFF---19-12-2018

GENESIS door IDA GERHARDT---20-12-2018

EUTHANASIE MET HAAR BEDREVEN door VAN KOOTEN EN DE BIE---21-12-2018

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN 14de eeuw---22-12-2018

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN versie 2---22-12-2018

UIT VUUR EN IJZER door HUUB OOSTERHUIS---23-12-2018

O KERSTNACHT SCHONER DAN DE DAGEN door JOOST van den VONDEL---24-12-2018

KERSTLIED (1859) door FRANăOIS AUGUSTE GEVAERT---25-12-2018

DE MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---26-12-2018

IMMORTELLE C door PIET PAALTJENS---27-12-2018

DE STEM VAN EEN CELLO door RUTGER KOPLAND---28-12-2018

RUDY KOUSBROEK overzicht---29-12-2018

DE SOLDAAT VAN 20 JAAR door CEES NOOTEBOOM---30-12-2018

PSALM 23 door IDA GERHARDT---31-12-2018