GEDICHT VAN DE DAG

CARL JUTZ, 1838-1916, eendenfamilie in het voorjaar


GEDICHT VAN DE DAG


Hieronder treft u dagelijks een gedicht of wat daarmee verband houdt.
De gedichten worden gezongen, voorgelezen of uitgebeeld.
Als afwisseling zult u iets aantreffen wat tegen de literatuur aanleunt:
een interview, een sprookje, een romanfragment, een in memoriam, een cabaretliedje enz.JANUARI


Winterlandschap door Pieter Breughel de jongere (1564-1638)
PRIJS DE HEER MIJN ZIEL PSALM 104---01-01-2020

MOEDER door KAREL JONCKHEERE---02-01-2020

ZWERVERSLIEFDE door A. ROLAND HOLST---03-01-2020

BALLADE VAN DE 13 GEZELLEN door HUBERT van HERREWEGHE---04-01-2020

MARIKEN VAN NIEUMEGEN De openingsscŔne---05-01-2020

Van FOCQUENBROCH In memoriam---06-01-2020

BALLADE VAN DE DINGEN DIE NIET OVERGAAN door J.W.F. WERUMEUS BUNING---07-01-2020

Oinou hena stalagmon door LEOPOLD---08-01-2020

HELPT NU USELF SO HELPT U GODT uit GEUZENLIEDBOEK (1576?)---09-01-2020

BREERO door HENDRIK MARSMAN---10-01-2020

DE WANDELAAR door MARTINUS NIJHOFF---11-01-2020

HIER LIGT POOT, HIJ IS DOOD over H.K.POOT---12-01-2020

MOEDER door JOHAN DAISNE---13-01-2020

EYLAES, IC ARM ALLENDICH WIJF uit ANTWERPS LIEDTBOECK---14-01-2020

SPROOKJE door M.VASALIS---15-01-2020

Vondel KINDERLIJCK ton lutz---16-01-2020

HET HEBREEUWSE LIED door JACOB ISRA╦L DE HAAN---17-01-2020

WIJDING AAN MIJN VADER door KAREL van de WOESTIJNE---18-01-2020

DE PLOEGER door ADRIAAN ROLAND HOLST---19-01-2020

BOERE-CHARLESTON door PAUL van OSTAIJEN---20-01-2020

BEZETTE STAD door PAUL van OSTAIJEN---21-01-2020

JE HART door BERTUS AAFJES---22-01-2020

BALLADE VAN DE KROONGETUIGE door JAAP ZIJLSTRA---23-01-2020

DE BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---24-01-2020

HET KIND DAT WIJ WAREN door E.DU PERRON---25-01-2020

HET OUDE HUIS door MARTINUS NIJHOFF---26-01-2020

IK SCHRIJF JE NEER door HUGO CLAUS---27-01-2020

BEATRIJS over de MARIALEGENDE---28-01-2020

BELLE VAN ZUYLEN In memoriam---29-01-2020
BELLE VAN ZUYLEN Over haar huis---29-01-2020
BELLE VAN ZUYLEN Over haar leven---29-01-2020

DIE ERSTE NAG door ELISABETH EYBERS---30-01-2020

HET WILHELMUS MARNIX van St.ALDEGONDE---31-01-2020FEBRUARI


Februari is sprokkelmaand.

De naam sprokkelmaand heeft niets te maken met het werkwoord sprokkelen.
De naam is afgeleid van het woord sporkelen dat springen betekent.
Dit slaat op het feit dat het aantal dagen eens in de vier jaar een dag verspringt.

Op de miniatuur zit men al van het zonnetje te genieten.


NIEUWE BALLADE OP EEN OUDE ROMANCE door KAREL JONCKHEERE---01-02-2020

uit NOOIT MEER SLAPEN door W.F.HERMANS---02-02-2020

W.F. HERMANS interview---03-02-2020

uit TUSSEN DE GRIJZE LIJNEN door COLA DEBROT---04-02-2020

J.H. LEOPOLD In memoriam---05-02-2020

uit DE DRIE LIEFDES VAN TANTE BERTHA door BELCAMPO---06-02-2020

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---07-02-2020

IK DIE BIJ DE STERREN SLIEP door HENDRIK MARSMAN---08-02-2020

KOUD door REMCO CAMPERT---09-02-2020

DE GROENTEMAN EN DE TURK door van KOOTEN en de BIE---10-02-2020

KWATRIJNEN door JACOB ISRA╦LS de HAAN--11-02-2020

SOMEWHERE door E. du PERRON---12-02-2020

uit 'T IS AL VROUWENWERK door ANNA BIJNS---13-02-2020

DIEN AVOND EN DIE ROOZE door GUIDO GEZELLE---14-02-2020

VOORJAAR door M.VASALIS---15-02-2020

HOOFT, BREDERO, VONDEL Kleine bloemlezing---16-02-2020

uit TANTES door CYRIEL BUYSSE---17-02-2020

CYRIEL BUYSSE filmpje---17-02-2020

uit PAULS ONTWAKEN door FREDERIK VAN EEDEN---18-02-2020

uit LOF DER ZOTHEID door ERASMUS---19-02-2020

PARADISE REGAINED door H. MARSMAN---20-02-2020

DE NAAM VAN DE MOEDER door PAUL GELLINGS---21-02-2020

SASSENPOORT door LENZE BOUWERS---22-02-2020

MARSMAN, SLAUERHOFF, GIJSEN, ENGELMAN, VAN DUINKERKEN Kleine bloemlezing---23-02-2020

KERELSLIED uit HET GRUUTHUSE HANDSCHRIFT---24-02-2020

O, 'T RUISCHEN VAN HET RANKE RIET door GUIDO GEZELLE---25-02-2020

begin DE STILLE KRACHT LOUIS COUPERUS---26-02-2020

uit DE KOPEREN TUIN door SIMON VESTDIJK---27-02-2020

SIMON VESTDIJK filmpje over Lahringen---27-02-2020

TOEN IK NOG door HANS LODEIZEN---28-02-2020MAARTMaart is lentemaand

Kennelijk begint het voorjaar al te kriebelen!


VOORJAAR door JACQUES SCHREURS---01-03-2020

DICHTERS BEZINNING door ANTON van DUINKERKEN---02-03-2020

SLAAPGEBED door JOHAN DAISNE---03-03-2020

STADSGEDICHT door JOKE van LEEUWEN---04-03-2020

ZUSTER door VICTOR DROOMKONING---05-03-2020

ER IS EEN MOOIE RODE DRAAD GEBROKEN door LUCEBERT---06-03-2020

TEXTIELSTAD door WILLEM WILMINK---07-03-2020

WONINGLOZE door J. J. SLAUERHOFF---08-03-2020

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---09-03-2020

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---10-03-2020

MELOPEE door PAUL van OSTAIJEN---11-03-2020

BERICHT AAN DE REIZIGERS door JAN VAN NIJLEN---12-03-2020

HET LIED DER 18 DODEN door JAN CAMPERT---13-03-2020

uit BINT door F. BORDEWIJK---14-03-2020

KWATRIJNEN JACOB ISRA╦L de HAAN---15-03-2020

uit de CAMERA OBSCURA door NICOLAAS BEETS---16-03-2020

E.J. POTGIETER In memoriam---17-03-2020

HENDRIK CONSCIENCE In memoriam---18-03-2020

IN ZEE door HUGO CLAUS---19-03-2020

WEST-VLAANDEREN door HUGO CLAUS---20-03-2020

KNAR DE GAKKER door MARTEN TOONDER---21-03-2020

WIJ ZULLEN BLIJDE ZIJN door KAREL van de WOESTIJNE---22-03-2020

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---23-03-2020

HET ZOETSTE VAN MINNEN door HADEWIJCH---24-03-2020

uit MIJN BETER IK (over Simon Carmiggelt) door RENATE RUBINSTEIN---25-03-2020

uit IK MAG NIET MOPPEREN door SIMON CARMIGGELT---26-03-2020

door MARTINUS NIJHOFF en PAUL VAN OSTAIJEN HET UUR U (fragment), ENKELE VERZEN---27-03-2020

'T GELUK DAT IK ZOEK door ACHILLES MUSSCHE---28-03-2020

levensoverzicht van MULTATULI---29-03-2020

uit MAX HAVELAAR door MULTATULI---30-03-2020

MULTATULI filmpje---30-03-2020

ZWERVERSLIEFDE door ADRIAAN ROLAND HOLST---31-03-2020APRILApril is grasmaand..

Het schilderij is van Willem Maris (1844-1910)


MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---01-04-2020

JACOB van LENNEP In memoriam---02-04-2020

PASSAGE door GERRIT ACHTERBERG---03-04-2020

WOORDENVRIENDEN door MIEKE VAN ZUNDERT---04-04-2020

HET KIND door INGRID JONKER (vert. GERRIT KOMRIJ)---05-04-2020

DIE KIND WAT DOODGESKIET IS door INGRID JONKER---05-04-2020

HY DROEGH ONSE SMERTEN door JACOBUS REVIUS---06-04-2020

ALS DE ZIELE LUISTERT door GUIDO GEZELLE---07-04-2020

REIZIGER DOET GOLGOTHA door GERRIT ACHTERBERG--08-04-2020

TUSSENUUR door IDA GERHARDT---09-04-2020

BIJ HET DOODSBED VAN EEN KIND door WILLEM ELSSCHOT---10-04-2020

OVER DE GRENZEN VAN MIJN WEZEN door HENRIETTE ROLAND HOLST---11-04-2020

REINAERT door WILLEM DIE MADOK MAAKTE---12-04-2020

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---13-04-2020

DE MOEDER door HUGO CLAUS---14-04-2020

AVONDLIEDEKE door ALICE NAHON---15-04-2020

GROOTOUDERS OP REIS door WILLEM WILMINK---16-04-2020

FUGUETTE door MARTINUS NIJHOFF---17-04-2020

HET PORTRET door J.C. BLOEM---18-04-2020

MOEDERKEN door GUIDO GEZELLE---19-04-2020

WEER STAAT MIJN VENSTER OPEN door KAREL van de WOESTIJNE---20-04-2020

DENKEND AAN HOLLAND door H. MARSMAN---21-04-2020

EEN MORGEN ALS ALTIJD door HUGO CLAUS---22-04-2020

JONG LANDSCHAP door PAUL van OSTAIJEN---23-04-2020

DE PRINS WEERGEKEERD door ADRIAAN ROLAND HOLST---24-04-2020

VOOR MEKAAR door HERMAN de CONINCK---25-04-2020

AVOND door WILLEM KLOOS---26-04-2020

TWEE MENSCHEN door ADRIAAN ROLAND HOLST---27-04-2020

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---28-04-2020

IN NEDERLAND door JAN JACOB SLAUERHOFF---29-04-2020

DEZE LENTE door RUTGER KOPLAND---30-04-2020MEIMei is bloeimaand.

Het schilderij is van Guiseppe Cascario (1863-1945)


GEUSENVESPER door JOOST van den VONDEL---01-05-2020

OOGRIJM door IVO DE WIJS---02-05-2020

MERCK TOCH HOE STERCK door VALERIUS---03-05-2020

TOT DE DODEN door ED HOORNIK---04-05-2010

HET CARILLON door IDA GERHARDT---05-05-2020

ZOOALS DAAR GINDS door WILLEM KLOOS---06-05-2020

CONVERSATIE MET MIJN BLOEMEN door PAUL SNOEK---07-05-2020

JESPERS door GASTON BURSSENS---08-05-2020

IK BEN GESTORVEN ZONDER HET TE WETEN door ANNA BLAMAN---09-05-2020

GEDICHT VOOR MARC door HERWIG HENSEN---10-05-2020

ALS IK NU GA door HANS LODEIZEN---11-05-2020

JUSTUS VAN EFFEN In memoriam---12-05-2020

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---13-05-2020

ZEGEN DEZE AVOND, GOD door KAREL van de WOESTIJNE--14-05-2020

DE WITTE WATERLELIE door FREDERIK VAN EEDEN---15-05-2020

WAT IS HET GOED AAN 'T HART door KAREL van de WOESTIJNE---16-05-2020

DE LAATSTE DROOM door JAN van NIJLEN---17-05-2020

DE TWEE VADERLANDEN VAN MIJN HART door ACHILLES MUSSCHE---18-05-2020

GEOLOGIE door PAUL van OSTAIJEN---19-05-2020

OP DE DOOD VAN STERRE door CONSTANTIJN HUYGENS---20-05-2020

CONSTANTIJN HUYGENS In memoriam---21-05-2020

H.TOLLENS In memoriam---22-05-2020

uit HERSTTIJ DER MIDDELEEUWEN door JOHAN HUIZINGA---23-05-2020

DE WOLFF EN DEKEN In memoriam---24-05-2020

uit VERZAMELD WERK door MENNO TER BRAAK---25-05-2020

PSALM 4 door CLEMENS NON PAPA---26-05-2020

EEN VRUCHT DIE VALT door KAREL van de WOESTIJNE---27-05-2020

HET GEBED VAN EEN ONWETENDE door MULTATULI---28-05-2020

TOEN DE NACHT WAS WEGGELOPEN door HANS LODEIZEN---29-05-2020

IN MEMORIAM door JAN SLAUERHOFF---30-05-2020

uit GEDICHTEN door MAURICE GILLIAMS---31-05-2020JUNIJuni is zomermaand

Heerlijk voor moeder en dochter.

Het schilderij is van Jules-FredÚric Ballavoine (19de eeuw)


SOUS LES PONTS DE PARIS door PAUL van OSTAIJEN---01-06-2020

LANGS EEN WERELD door MARTINUS NIJHOFF---02-06-2020

DE GESPEELKENS uit ANTWERPS LIEDTBOECK---03-06-2020

EENS door ADRIAAN ROLAND HOLST---04-06-2020

LOUIS PAUL BOON In memoriam---05-06-2020

VLAANDREN, O WELIG HUIS door KAREL van de WOESTIJNE---06-06-2020

LODEWIJK VAN DEYSSEL In memoriam---07-06-2020

DE LAATSTE LIEFDE VAN MIJN MOEDER door DIMITRI VERHULST---08-06-2020

NIEUWS VAN NERGENS door ANNA ENQUIST---09-06-2020

J.C. BLOEM In memoriam---10-06-2020

GEDICHT VOOR MEZELF door PAUL SNOEK---11-06-2020

ALBERT HELMAN In memoriam---12-06-2020

OM MIJN OUD WOONHUIS door J.H.LEOPOLD---13-06-2020

ZO MEEN IK DAT OOK JIJ BENT door JAN HANLO---14-06-2020

M. VASALIS In memoriam---15-06-2020

O KERSTNACHT SCHOONER DAN DE DAGEN door JOOST van de VONDEL---16-06-2020

THEUN DE VRIES In memoriam---17-06-2020

HET WITTE HUIS door MARCEL COOLE---18-06-2020

JAN van der NOOT In memoriam---19-06-2020

GROTER DAN ONS HART door HUUB OOSTERHUIS---20-06-2020

O ALS IK DOOD ZAL DOOD ZAL ZIJN door J.H.LEOPOLD---21-06-2020

J. ISRA╦L DE HAAN In memoriam---22-06-2020

BOMEN IN SEPTEMBER door ANTON van DUINKERKEN---23-06-2020

C. BUSKEN HUET In memoriam---24-06-2020

MARIA DERMO█T In memoriam---25-06-2020

DE BULT SPREEKT door WILLEM ELSSCHOT---26-06-2020

JESPERS door GASTON BURSSENS---27-06-2020

J. SLAUERHOFF In memoriam---28-06-2020

PO╦ZIE IS EEN DAAD en STEDEN BIJ AVOND door REMCO CAMPERT---29-06-2020

HET UUR U deel 1 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2020
HET UUR U deel 2 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2020
HET UUR U deel 3 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2020
HET UUR U deel 4 door MARTINUS NIJHOFF---30-06-2020JULIJuli wordt hooimaand genoemd.

De dames weten van aanpakken.

Het schilderij is van Julien DuprÚ (1851-1910)


AAN HET GRENSLAND door RUTGER KOPLAND---01-07-2020

BRIEF door WILLEM ELSSCHOT---02-07-2020

HERMAN HEIJERMANS In memoriam---03-07-2020

uit JULIA RHIJNVIS FEITH---04-07-2020

VAN DEN VOS REYNAERDE fragmenten---05-07-2020

IK DRAAI EEN KLEINE REVOLUTIE AF door LUCEBERT---06-07-2020

IK WAS AMERIKA door GUSTAAF PEEK---07-07-2020

LIED DER DWAZE BIJEN door MARTINUS NIJHOFF---08-07-2020

DIE AVOND EN DIE ROOZE GUIDO GEZELLE---09-07-2020

DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---10-07-2020

GEDICHTEN J C BLOEM door JAAP DROS---11-07-2020

ICK SEG ADIEU door souterliedekens---12-07-2020

JANTJE ZAG EENS PRUIMEN HANGEN door HI╦RONYMUS van ALPHEN---13-07-2020

CUPIO DISSOLVI CONSTANTIJN HUYGENS---14-07-2020

CONCENTRATIEKAMP van Anton van Duinkerken ton lutz---15-07-2020

WEERZIEN door IDA GERHARDT---16-07-2020

O LAND VAN MEST EN MISTP.A. de G╔NESTET---17-07-2020

LOS CAMPOS ELISIOS door HENDRIK MARSMAN---18-07-2020

WILLEM ELSSCHOT In memoriam---19-07-2020

SPIJT door WILLEM ELSSCHOT---20-07-2020

OP DE OVERTOOM door REMCO CAMPERT---21-07-2020

HET SOUPER door MARTINUS NIJHOFF---22-06-2020

IN MEMORIAM PATRIS door IDA GERHARDT---23-07-2020

NESCIO In memoriam---24-07-2020

LAMENTO door REMCO CAMPERT---25-07-2020

HET HEBREEUWSCHE LIED door JACOB ISRA╦L de HAAN---26-07-2020

uit DE MODDEREN MAN door KAREL van de WOESTIJNE---27-07-2020

HERMAN GORTER In memoriam---28-07-2020

INTERIEUR door JEAN PIERRE RAWIE---29-07-2020

DE TRAP door ED HOORNIK---30-07-2020

J.C. BLOEM interview---31-07-2020AUGUSTUSAugustus is vanouds de oogstmaand.

En oogsten in de hete zon valt zwaar.

AlmÚ Perret (1847-1927) schilderde dit tafereel.


ZIET GE door CHRIS YPERMAN---01-08-2020

HUGO DE GROOT In memoriam---02-08-2020

EEN OUDT LIEDEKEN door VICTOR DE LA MONTAGNE---03-08-2020

JOOST van den VONDEL Uitvaert van myn dochterken---04-08-2020

FERNANDO DE NORONHA door JAN JACOB SLAUERHOFF---05-08-2020

LUCEBERT film door JOHAN VAN DER KEUKEN---06-08-2020

WINTER TE SCHILDE door MAURICE GILLIAMS---07-08-2020

D.V. COORNHERT In memoriam---08-08-2020

SOETE AMOUREUSHEYT door ANTONIS DE ROOVERE---09-08-2020

STIJN STREUVELS In memoriam---10-08-2020

HET KABINET VAN DE FAMILIE STAAL door YOLANDA ENTIUS---11-08-2020

ACHTERBERG, VASALIS, HOORNIK, DECORTE Kleine bloemlezing---12-08-2020

BOMMEN door PAUL RODENKO---13-08-2020

WILT DOCH MIT MATEN DRINCKEN door CAROLUS SOULIAERT---14-08-2020

WANNEER IK NU... door G.K. VAN HET REVE---15-08-2020

MARCELLUS EMANTS In memoriam---16-08-2020

HARRY MULISCH interview door ADRIAAN VAN DIS---17-08-2020

TOREN VAN BABEL door HENDRIK MARSMAN---18-08-2020

LOUTERINGSBERG door MARCEL MÍRING---19-08-2020

ZINGT VOOR DE HEER EEN NIEUW GEZANG door WILLEM BARNARD---20-08-2020

Variant op DOMWEG GELUKKIG IN DE DAPPERSTRAAT door J.C. BLOEM---21-08-2020

KRONKELS door SIMON CARMIGGELT---22-08-2020

GEBED VAN OUWE JOE door ZACK GILBERT---23-08-2020

VERTROOSTINGHE VAN GEERAERDT VOSSIUS door JOOST vd VONDEL---24-08-2020

SUSKE EN WISKE door PAUL GEERTS---25-08-2020

VOORZANG door KAREL van de WOESTIJNE---26-08-2020

ZO TEDERE SCHADE door J.W.F. WERUMEUS BUNING---27-08-2020

AANKOMST IN HET DUIN door KAREL JONCKHEERE---28-08-2020

IK BEN MET U ALLEEN door KAREL van de WOESTIJNE---29-08-2020

HER ADELWIN door Anoniem---30-08-2020

VAN NIJLEN, BLOEM, ROLAND HOLST, BUNING Kleine bloemlezing---31-08-2020SEPTEMBERSeptember wordt herfstmaand genoemd

Er moet nog stevig geschoffeld worden.

Het schilderij is van Paul Ascan DemmÚ.


H.MARSMAN In memoriam---01-09-2020

NACHT door REMCO CAMPERT---02-09-2020

JAN WOLKERS In memoriam---03-09-2020

DE ZEE door HENDRIK MARSMAN---04-09-2020

GEDICHT VOOR EEN ZEER HOOFD door LUCEBERT---05-09-2020

ALS IK MORGEN DOOD GA door HANS ANDREUS---06-09-2020

ANNE FRANK In memoriam---07-09-2020

IK HEB MIJ MET MOEITE ALLEEN GEMAAKT door HANS LODEIZEN---08-09-2020

De zelfmoordenaar door Piet Paaltjens---09-09-2020

HIJ DROEGH ONSE SMERTEN door JACOB REVIUS---10-09-2020

MARTEN TOONDER In memoriam---11-09-2020

WEER GAAT HET VEGE LICHT DER ASTERS BLOEIEN door KAREL van de WOESTIJNE---12-09-2020

TOEKOMSTBEELD door KEES WINKLER---13-09-2020

GERARD WALSCHAP In memoriam---14-09-2020

CAP FERRAT door PIETER GEERT BUCKINX---15-09-2020

HET GROTE ZWIJGEN door ERIC MENKVELD---16-09-2020

TERUG door GUIDO GEZELLE---17-09-2020

TOT HET END door WIES MOENS---18-09-2020

MAALTIJD door RUTGER KOPLAND---19-09-2020

KAREL ENDE ELEGAST In memoriam---20-09-2020

DE HERFST BLAAST OP DEN HOORN door FELIX TIMMERMANS---21-09-2020

P.C. HOOFT In memoriam---22-09-2020

EEN NEDERLANDER IN DE WILDERNIS door LUC PANHUYSEN---23-09-2020

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---24-09-2020

WILLEM KLOOS In memoriam---25-09-2020

STILLEVEN door JAN van NIJLEN---26-09-2020

KAREL vh REVE In memoriam---27-09-2020

DE GRIJSAARD EN DE JONGELING door HENDRIK MARSMAN---28-09-2020

GERARD REVE In memoriam---29-09-2020

HELLA HAASSE door NELLEKE NOORDEVLIET---30-09-2020OKTOBEROktober is de wijnmaand

Moeder plukt de druiven.

Het doek is gemaakt door Jan Zoetelief Tromp.


GERRIT ACHTERBERG in memoriam---01-10-2020

DE MOERBEITOPPEN RUISCHTEN door NICOLAAS BEETS---02-10-2020

DE GESTORVENE door IDA GERHARDT---03-10-2020

WERKSTER door GERRIT ACHTERBERG---04-10-2020

GENEALOGIE door JOS de HAES---05-10-2020

BLAUWBILGORGEL door CEES BUDDINGH'---06-10-2020

WEES NIET BEDROEFD door BERTUS AAFJES---07-10-2020

THEO THIJSSEN In memoriam---08-10-2020

AAN RIKA door PIET PAALTJENS---09-10-2020

J.J. CREMER In memoriam---10-10-2020

TUIN DORDRECHTS MUSEUM door JAN EIJKELBOOM---11-10-2020

IEDEREEN IS MUZIKAAL door HENKJAN KONING---12-10-2020

PAARDEN door PIERRE KEMP---13-10-2020

OMHULD VAN NEV'LEN door HENRI╦TTE ROLAND HOLST---14-10-2020

uit EVA door CARRY van BRUGGEN---15-10-2020

FREKIE door WILLEM WILMINK---16-10-2020

ANNA ROEMERS VISSCHER In memoriam---17-10-2020

SIMON VESTDIJK interview door NOL GREGOOR---18-10-2020

uit MYSTIEK LICHAAM door FRANS KELLENDONK---19-10-2020

VERLAINE STERFT door JAN CAMPERT---20-10-2020

A. ROLAND HOLST In memoriam---21-10-2020

GERRIT ACHTERBERG interview---22-10-2020

LITERAIRE ONTMOETINGEN door HANS GOMPERTS---23-10-2020

HENRIC VAN VELDEKE In memoriam---24-10-2020

BIDDEN MET RUUSBROEC door LIEVE UYTTENHOVE---25-10-2020

uit OP DE KEPER BESCHOUWD door GODFRIED BOMANS---26-10-2020

FANFARECORPS door VASALIS---27-10-2020

P.A. DE G╔NESTET In memoriam---28-10-2020

OUD-LERAAR DUITS door van KOOTEN en de BIE---29-10-2020

JACQUES PERK In memoriam---30-10-2020

PSALM door RUTGER KOPLAND---31-10-2020NOVEMBERNovember draagt de naam slachtmaand.

Felice Boselli (1650-1732) schilderde het slachthuis.


DE VROUW DIE ZEGT DAT ZE MIJN MOEDER IS door JUDITH UYTERLINDE---01-11-2020

MELOPEE door PAUL VAN OSTAIJEN---02-11-2020

WONINGLOZE door J.J. SLAUERHOFF---03-11-2020

uit GOD, EEN LIEFDESVERHAAL door JAN van RUUSBROEC---04-11-2020

HOE ZEERE VALLEN ZE AF door GUIDO GEZELLE---05-11-2020

TIJD door M.VASALIS---06-11-2020

HET HUWELIJK door WILLEM ELSSCHOT---07-11-2020

DE ZEE door PAUL van VLIET---08-11-2020

SCHRIJVENDERWIJS door WILLEM BARNARD---09-11-2020

A. den DOOLAARD interview door Boudewijn Buch---10-11-2020

DIE MIJ DROEG OP ADELAARSVLEUGELS door HUUB OOSTERHUIS en TOM LÍWENTAL---11-11-2020

MIJN VADERTJE door MARNIX GIJSEN---12-11-2020

UITVAART VAN MIJN DOCHTERKEN door JOOST van den VONDEL---13-11-2020

NOVEMBER door J.C. BLOEM---14-11-2020

GEESTIGH LIEDT door G.A. BREDERO---15-11-2020

LUCEBERT in memoriam---16-11-2020

DE KONING DIE NIET DOOD WILDE door GODFRIED BOMANS---17-11-2020

SPREKEN MET VADER door ANTON van WILDERODE---18-11-2020

SIBERI╦ door BART MOEYAERT---19-11-2020

VOETBAL door RENSE BEEREPOOT---20-11-2020

WIJ MOETEN GODE ZINGEN door WILLEM BARNARD (overleden op 21 nov.2010)---21-11-2020

EINDELOOS door P.C. BOUTENS---22-11-2020

JACOB van MAERLANT in memoriam---23-11-2020

SPINOZA Op 24-11-1632 geboren---24-11-2020

SPINOZA IN HUIS door youssoufk---24-11-2020

KLEINE REVOLUTIE LUCEBERT---25-11-2020

ADIEU door JAN ENGELMAN---26-11-2020

DE VOGELS door MARTINUS NIJHOFF---27-11-2020

BEN ALI LIBI door WILLEM WILMINK---28-11-2020

DINSKA BRONSKA door KAREL van den OEVER---29-11-2020

USSELO HERBEZOCHT door H.H. ter BALKT---30-11-2020DECEMBERDecember is wintermaand.

Zie, de maan schijnt door de bomen.


PIERROT door MARTINUS NIJHOFF---01-12-2020

MARTEN TOONDER Interview deel I---02-12-2020
MARTEN TOONDER Interview deel II---02-12-2020

uit MAJOOR FRANS door A.L.G.BOSBOOM-TOUSSAINT---03-12-2020

SINTNIEKLAAS deel 1 door TOON HERMANS---04-12-2020

SINTNIEKLAAS deel 2 door TOON HERMANS---05-12-2020

VOORBIJ door ADAMA VAN SCHELTEMA---06-12-2020

KLEIN STATION IN OORLOGSTIJD door JAN VAN NIJLEN---07-12-2020

JOTIE 'T HOOFT overzicht---08-12-2020

EN WAT DAN? door JOTIE 'T HOOFT---08-12-2020

PSALM VOOR NIEUWE GELOVIGEN door LUCEBERT---09-12-2020

VOOR EEN DAG VAN MORGEN door HANS ANDREUS---10-12-2020

EGO FLOS door GUIDO GEZELLE---11-12-2020

IK WEET NIET WAAR IK STERVEN ZAL door MULTATULI---12-12-2020

DE TUINMAN EN DE DOOD door P.N. van EYCK---13-12-2020

WAT IS PO╦ZIE door RUTGER KOPLAND---14-12-2020

A. DEN DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel 1---15-12-2020

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel II---15-12-2020

A. den DOOLAARD interview door Adriaan van Dis deel III---15-12.2020

BERCEUSE NR 2 door PAUL VAN OSTAIJEN---16-12-2020

KOUDE REGEN door LEO VROMAN---17-12-2020

uit MIJN BETER IK door RENATE RUBINSTEIN---18-12-2020

DE WOLKEN door MARTINUS NIJHOFF---19-12-2020

GENESIS door IDA GERHARDT---20-12-2020

EUTHANASIE MET HAAR BEDREVEN door VAN KOOTEN EN DE BIE---21-12-2020

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN 14de eeuw---22-12-2020

EGIDIUS, WAAR BISTU BLEVEN door JAN MORITOEN versie 2---22-12-2020

UIT VUUR EN IJZER door HUUB OOSTERHUIS---23-12-2020

O KERSTNACHT SCHONER DAN DE DAGEN door JOOST van den VONDEL---24-12-2020

KERSTLIED (1859) door FRANăOIS AUGUSTE GEVAERT---25-12-2020

DE MOEDER DE VROUW door MARTINUS NIJHOFF---26-12-2020

IMMORTELLE C door PIET PAALTJENS---27-12-2020

DE STEM VAN EEN CELLO door RUTGER KOPLAND---28-12-2020

RUDY KOUSBROEK overzicht---29-12-2020

DE SOLDAAT VAN 20 JAAR door CEES NOOTEBOOM---30-12-2020

PSALM 23 door IDA GERHARDT---31-12-2020