HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN GERT SLINGS


EEN GEUR VAN HOGER HONING

cultuur onderweg naar de bruiloft


Het schilderij hierboven is uit de school van Abraham Bloemaert (1564-1651).
Het is Vader Jakob te Bethel, heerlijk ontspannen slapend met zijn hoofd op een steen.
De slaap des gerusten. 
  WAT VINDT U OP DEZE SITE?Gedicht van de dag, elke dag een nieuw gedicht, lied, interview of prozatekst. Alle gelezen of gezongen.

Verhaal van de dag, elke dag een nieuw verhaal over alle mogelijke onderwerpen.

Bloemlezing van gedichten, alle voorzien van een kort commentaar. Deze bloemlezing wordt geregeld aangevuld met nieuwe verzen.

Gedichten over bijbelse figuren, ook voorzien van kort commentaar. Ze blijken in een grote behoefte te voorzien.

Gedichten besproken in Nader Bekeken, alle voorzien van kort commentaar. Mij is verschillende keren gevraagd deze gedichten in boekvorm te laten verschijnen. Ook voor die vragenstellers staan ze alvast op deze site.

Een boos en overspelig geslacht. Dit boek over moderne literatuur voor gereformeerde ouders en kinderen kwam uit in 1975. Het staat op internet. Daarom heb ik er in dec 2021 een hoofdstuk aan gewijd.

Paradijsgedichten. Ze hebben te maken met het paradijs van Adam en Eva uit Genesis, met het paradijs van Christus uit Lucas 23 en met het paradijs uit Openbaring 2:7 en de slothoofdstukken.

Handleiding bij het lezen van verhalen en gedichten. Zoals je als voetballiefhebber de regels moet kennen om het spelletje te kunnen waarderen, zo moet je als liefhebber van verhalen en gedichten weten wat er allemaal speelt.

Geschiedenis van de kerk door de loop der eeuwen vormt het volgende onderdeel van deze site. Het begint bij Pinksteren en eindigt bij vandaag.

Ziekentroost, geschreven in 1571 in een tijd van oorlogen, pestepidemieŽn, kraamvrouwensterfte, vervolgingen, en eeuwenlang tot troost van zieken en stervenden.

Bijbelstudies meestal over een hoofdstuk. Er staan inmiddels verschillende bijbelboeken op. Ook dit onderdeel wordt geregeld aangevuld.

Ds. J.W.Tunderman Naar aanleiding van het verschijnen van het Oorlogsdagboekje van Jeanne Tunderman-Kurpershoek in mei 2014 heb ik een hoofdstuk gewijd aan haar en haar man ds. Jan Willem Tunderman. Zij spreken tot ons, al zijn ze gestorven.
U vindt daar een site vol met preken: catechismus en vrije stof. Verder referaten en een In Memoriam. Met dank aan Henk Links uit Zeewolde.

Huiscatechisatie aan jonge kinderen van de basisschoolleeftijd.

Aandacht voor verzet in Tweede Wereldoorlog Een deel van mijn tijd heb ik gewijd aan twee verzetsstrijders: Johannes ter Horst uit Enschede en Jan Verhoeff uit Brouwershaven. Voor hen vraag ik aandacht en voor de zorg voor nabestaanden door Stchting 1940-1945.
Van mijn site over Johannes ter Horst verhuisden naar hier: Dagboek van Anton Reedijk, Geschiedenis van Reinder Spriensma uit Ureterp en van Lammert Huizing uit Sellingen, verder Oorlogsdagboek van verzetsgroep in Amersfoort.

Sinds kort staat er een belangrijk interview op van Sicco Mansholt. Heel leerzaam in veel opzichten. Hij heeft ook een verzetsverleden als boer in de Wieringermeer. Dolf Lok heeft hem geÔnterviewd in 1996.

Todesfuge van Paul Celan Een gedicht over moord op Joden in concentratiekampen. Het heeft mij diep getroffen.


Veel leesgenoegen.


Gert Slings