gedichten uit Nader Bekeken GERT SLINGS - <B>GEDICHTEN BESPROKEN IN NADER BEKEKEN</B>
HARTELIJK WELKOM OP DE WEBSITE VAN GERT SLINGS


EEN GEUR VAN HOGER HONING


cultuur onderweg naar de bruiloft

Het schilderij hierboven is uit de school van Abraham Bloemaert (1564-1651).

Het is Vader Jakob te Bethel, heerlijk ontspannen slapend met zijn hoofd op een steen.

De slaap des gerusten.WAT VINDT U OP DEZE SITE?

Gedicht van de dag, elke dag een nieuw gedicht, lied, interview of prozatekst. Alle gelezen of gezongen.

Bloemlezing van gedichten, alle voorzien van een kort commentaar. Deze bloemlezing wordt geregeld aangevuld met nieuwe verzen.

Verhaal van de dag, elke dag een nieuw verhaal over alle mogelijke onderwerpen.

Bloemlezing van gedichten, alle voorzien van kort commentaar. Geen uitvoerige analyse, maar kort en krachtig.

Gedichten over bijbelse figuren, ook voorzien van kort commentaar. Ze blijken in een behoefte te voorzien.

Gedichten besproken in Nader Bekeken, met kort commentaar. Mij is verschillende keren gevraagd deze gedichten in boekvorm te laten verschijnen. Ook voor die vragenstellers heb ik ze hier opgenomen.

Paradijsgedichten. Ze hebben te maken met het paradijs van Adam en Eva uit Genesis, met het paradijs van Christus uit Lucas 23 en met het paradijs uit Openbaring 2:7 en de slothoofdstukken.

Handleiding bij het lezen van verhalen en gedichten. Zoals je als voetballiefhebber de regels moet kennen om het spelletje te kunnen waarderen, zo moet je als liefhebber van verhalen en gedichten weten wat er allemaal speelt.

Geschiedenis van de kerk door de loop der eeuwen vormt het volgende onderdeel van deze site. Het begint bij Pinksteren en eindigt bij vandaag.

Ziekentroost, geschreven in 1571 in een tijd van oorlogen, pestepidemieŽn, kraamvrouwensterfte, vervolgingen, en eeuwenlang tot troost van zieken en stervenden.

Bijbelstudies meestal over een hoofdstuk. Er staan inmiddels verschillende bijbelboeken op. Ook dit onderdeel wordt geregeld aangevuld.

Ds. J.W.Tunderman. Naar aanleiding van het verschijnen van het Oorlogsdagboekje van Jeanne Tunderman-Korpershoek in mei 2014 heb ik een hoofdstuk gewijd aan haar en haar man ds.Jan Willem Tunderman. Zij spreken tot ons al zijn zij ook gestorven. U vindt daar een site vol met zijn preken: catechismus- en vrije stofpreken. Verder Referaten en een In memoriam. Met dank aan Henk Links uit Zeewolde.

Huiscatechisatie aan jonge kinderen van de basisschoolleeftijd.

Aandacht voor het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Een deel van mijn tijd heb ik gewijd aan twee verzetsstrijders: Johannes ter Horst uit Enschede en Jan Verhoeff uit Brouwershaven. Voor hen vraag ik aandacht en voor de zorg voor nabestaanden door Stichting 1940-1945. Verder plaatste ik hier: Dagboek van Anton Reedijk, Geschiedenis van Reinder Spriensma uit Ureterp en van Lammert Huizing uit Sellingen. Verder Oorlogsdagboek van verzetsgroep in Amersfoort.

Sinds kort staat hier een belangrijk interview op van Sicco mansholt. Hij heeft ook een verzetsverleden als boer in de Wieringermeer. Dolf Lok interviewde hem in 1996.

Todesfuge van Paul Celan,. Een gedicht over de moord op de Joden in concentratiekampen. Het heeft mij diep getroffen. Daarom gaf ik het hier een plek.

Veel leesgenoegen.

Gert Slings